Save your journeys, with our helpful Favourites tool

Hide This
Favourite Journeys

Tá muid ag lorg do thuairimí

Scáileáin Cheann Scríbe Dhátheangacha ar Sheirbhísí
an Fheabhail de chuid Ulsterbus
 
Tá Translink ag déanamh a mhachnaimh faoi láthair ar scéim chun comharthaí dátheangacha - Béarla agus Gaeilge - a úsáid ar scáileáin cheann scríbe ar bhusanna de chuid Ulsterbus atá i mbun seirbhíse ar bhusbhealach an tSléibhe Mhóir.
 
I dtosach báire, molann muid go gcuirfeadh muid an scéim seo i bhfeidhm ar bhonn píolótach agus má éiríonn léi, d’fhéadfadh sé go leathnófaí an scéim chun busbhealaí eile sa chathair.
 
Déanfaidh an tionscnamh seo ceiliúradh ar oidhreacht na logainmneacha traidisiúnta sa chathair agus cuirfidh sé le mealladh na cathrach mar cheann scríbe uathúil do thurasóirí.
 
 
 
 
 
Tá muid ag lorg do thuairimí
Ba mhaith linn cinnte a dhéanamh de, go ndéanfar aon athruithe go tuisceanach agus go léireoidh muid meas ar ár n-oidhreacht roinnte, ar ilchineálacht chultúrtha agus ar éagsúlacht teangacha na cathrach chomh maith.

Tá muid ag lorg tuairimí an phobail le tacaíocht don scéim seo a mheas.

Spriocdháta d’fhreagraí: 26 Bealtaine 2017
 
 
 
 
 
 
Cad chuige a bhfuil muid ag beartú seo?
Tá scéim den chineál seo curtha ar bun againn cheana i mBéal Feirste, áit ar aithníodh go raibh ráchairt uirthi, agus tá muintir na h’áite agus turasóirí araon thar a bheith sásta léi; úsáideadh an Ghaeilge ar fhoilseacháin do phaisinéirí, ar bhileogaí sábháilteachta do Ghaelscoileanna, ar stadanna bus ar Bhóthar na bhFál agus ar Lána Bus Meitreo 10.
 
Ina theannta sin, tá an scéim seo ag teacht leis na prionsabail agus cuspóirí a shonraítear sa Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.
 
 
 
 
 
v3.2.1.0